Alltsedan människorna började nedteckna tillgångar har även behovet att handla med dessa varit aktuellt. Det kunde röra sig om skuldsedlar eller andra tillgodohavanden som överläts eller såldes. När bolag började bildas och dessa delade ut aktier till sina investerare uppstod ett mer påtagligt behov av centrala handelsplatser där folk som önskade sälja sina värdehandlingar kunde träffa dem som kunde tänkas köpa. Därmed uppfanns börsen. Lika väl som en marknadsplats där handlare sålde varor till presumtiva kunder är börsen en marknadsplats för aktier men även obligationer med mera. Av hävd har de lokaler där börshandel utövas förlagts till huvudstäder med få undantag. Men i takt med den moderna teknologin har aktiehandeln till stor del flyttat ut i cyberrymden och en helt elektronisk börs, Nasdaq, som står för för National Association of Securities Dealers Automated Quotations, bildades 1971 i New York. Börshandel existerar i alla världsdelar och i de flesta länder. Undantaget är en del krigshärjade stater och kommunistfästen som exempelvis Nordkorea. Kapitalism är de facto ingen doktrin inom denna lära.

börshandelI Sverige har vi Stockholmsbörsen eller Nasdaq Stockholmsbörsen som det heter efter att storföretaget förvärvat driften av de svenska, danska, och finska börserna. Dessa tre börser bedriver genom ett nordiskt samarbete benämnt Norex ett tätt samarbete mellan de nordiska börserna i Reykjavik och Oslo. Medlemmar i Stockholmsbörsen består av dels svenska institut såväl som utländska. De sistnämnda kallas fjärrmedlemmar. Fjärrmedlemmar är således utländska företag som bedriver handel i Sverige. För att få handla med aktier, köpa eller sälja, måste man anlita någon av medlemmarna och via någon av de över sexhundra auktoriserade mäklarna utöva handeln. Exempel på företag i olika branscher som aktiehandel bedrivs med på Stockholmsbörsen är Atlas Copco, Ericsson, Hennes & Mauritz och Nordea.

motenI Stockholm stod det första börshuset klart 1776 och invigdes av Gustav III. Dock var det mest varor som handlades i detta hus under den första tiden. Men under en timme på eftermiddagen möttes köpmän och finansherrar för att med mäklare som mellanhand handla främst med växlar och kontrakt på varuförsäljning samt försäkringshandlingar för fartyg och dess laster. Mäklarna var knutna till Stockholms stadsförvaltning. Så småningom kom även fondpapper att ingå i handeln, Det var aktier från värdepappersmarknaden som i smygande omfattning sakta ökade och nittio år efter börshusets byggande grundades Stockholms fondbörs. Då hade den första auktionen med fonder avhållits några år tidigare, 1863. Därmed kom den 4 februari detta år att räknas som den egentliga börshandelsstarten i landets historia.

 

Headerbild enligt CC2.0 av Katrina.Tuliao [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philippine-stock-market-board.jpg)