Aktier på nätet

 

2mark

Sidor på nätet som erbjuder råd och tips om aktier är många. Aktiehandeln är i sig en mycket omfattande företeelse och dess intressenter vill naturligtvis utöka den. Följaktligen kan vi finna att alla banker med självaktning har en aktieskola med massor av tips och beskrivningar på hur aktier och börsen fungerar. Självklart är det så att intresset avspeglar efterfrågan men frågan är hur pass pålitliga de är. Aktieklubbar finns lite överallt från kompisgäng till arbetsplatser. Dess främsta källa är naturligtvis idag internet. Denna stora cyberrymd innehåller allt man behöver veta kan det tyckas, men till syvende och sist är det den egna förmågan det hänger på. I aktieklubbar är man fler som kan slå sina kloka skallar ihop men å andra sidan finns det ensamvargar som absolut inte vill dela med sig av information.

Hedgefonder

Det talas idag en hel del om hedgefonder. En aktiesparare kan mycket väl placera pengar i en sådan fond. Den stora skillnaden mellan värdepappersfonder och hedgefonder är att den senare kan agera mycket friare kan man säga på ett sätt men i det stora hela finns inget rent definitionsmässigt regelverk. Det har uppmärksammats att möjligheterna till stora vinster är goda hos hedgefonder men sparande där kan även leda till förluster. Hur som helst är det lika enkelt med dagens internet att handla aktier på egen basis eller att ansluta sig till en fond via nätet. Det finns flera företag och näven föreningar som har hemsidor på nätet och som välkomnar nya sparare. Dagens näthandel är därmed mycket bred på ett sätt som inte kunde uppnås förr i tiden. Eftersom internet nu är var mans är det enklare och smidigare att delta i aktie och börshandel än i gamla internetfria tider.

OMX-index

Vill man hålla koll på de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen är OMX-index ett utmärkt instrument. OMX Stockholm 30 är sedan drygt tio år det instrument som mäter kursutvecklingen. Detta är en ganska komplext sätt att mäta börsutvecklingen för de mest omsatta – trettio stycken – aktierna men den som verkligen vill sätta sig in i aktiemarknaden bör noga studera detta tillvägagångssätt. Produkten som skapas kallas Indexvikt och har ett basdatum från 1986. En produkt som Aktieinvest, Aktiespararna tagit fram med benämning Topp Sverige är en spegling av OMX-index.