Aktiv handel med aktier

2akt

För att börja handla med aktier behöver man en viss insikt. Det är inte lika enkelt som ett “sömmersketips” på stryktipset. Därför finns det en uppsjö med aktieskolor som den trägne kan vända sig till. Hela internet är fullt av tips om hur och vad man bör veta. Alla banker med självaktning har en aktieskola på nätet och säkerligen tar de emot för ett personligt möte med en klient som vill investera. Om man vill anlita en aktiehandlare utanför bankerna finns det en hel del sådana seriösa, till exempel Aktiespararna Aktieinvest. Via en sådan eller banken blir det enkelt för småspararen som vill välja själv hur pass aktiv man önskar vara. De som bestämt sig för att studera och delta dagligen finner säkert en bästa väg till ett börsombud, för det är en sådan som i slutänden tar hand om din affär.

Priser och handel

När man vill handla en aktie måste man ange dels hur många som skall handlas och vilken typ det skall vara. Det finns vanligtvis A eller B- aktier och dessutom måste man ange vilket pris man är villig att betala eller sälja till. Dock kan man överlåta åt mäklaren att köpa eller sälja till bästa möjliga pris. Sätter man en gräns kan det visa sig att det inte blev någon affär alls. Priset för en aktie som kallas jämviktspris fastställs efter vissa procedurer vid öppning och stängning. Om ditt köpbud ligger under detta riskerar köpet att inte gå igenom. Den order som du ger mäklaren läggs in i det automatiska systemet SAX. Där skall en matchning göras för att se om köpare och säljare kan mötas. I slutet av börsdagen ställs order i ett kösystem där justeringar kan ske.

Betalning och leverans

Vanlig aktiehandel benämns som avistaaffär. Köp och sälj skall avslutas inom två dagar, det vill säga betalning och överlämnande av aktie skall ske inom den tidsgränsen. Man talar om termer som “avtal”, benämnande köp eller sälj, “leverans” är aktier in eller ut, och “betalning” är likvida medel för aktierna. Man kan också handla eller sälja som terminsaffär. Då bestäms en dag framåt i tiden då betalning och leverans ska ske, denna bestämda dag är lösendagen. Sedan kan man behålla eller stänga terminsaffären och det senare genom en speciell procedur som skall vara motsatsen. Det innebär att man måste sälja lika mycket som köpet motsvarat och med samma lösendag.