Aktiv handel med valutor

2coin

Latinet bär upphov till beteckningar och uttryck i många språk. För svenska ordet valuta härrör det ur latinets valeo eller valere. Man kan jämföra med engelskans “value”, värde. Men engelskans ord “currency” kommer från latinets currens. De flesta människor har någon gång kommit i kontakt med olika valutor kanske vid växling hos ett Forexkontor, forex kan nämligen beteckna forexmarknad som kommer ur engelskans “foreign exchange”. När vi växlar svenska kronor till den valuta som behövs på resmålet påverkar vi valutamarknaden, om än i mycket liten omfattning. Naturligtvis påverkar större summor marknaden i högre grad och därmed kommer vi in i själva valutamarknadens kärna. Den internationella handeln med varor och tjänster är beroende av valutamarknaden för att bestämma priset. Man kan i förväg bestämma att en affär skall göras upp i dollar, pund, euro eller någon annan valuta. Men om det då tar en tid mellan avtal och reell betalning kanske valutan förändras. Då får man förlita sig på prognoser som ställs på valutamarknaden.

Spekulation

Just prognoser och insikt i hur valutor flyter gentemot varandra har lockat många att spekulera, ta risker genom att vid en viss tidpunkt köpa en valuta och vid en annan punkt sälja densamma. Handel med valutor utförs via finansiella centra världen över och det är där som det avgörs en viss valutas värde gentemot en annan. Även vanliga aktiesparare som investerat i utländska aktier kommer i kontakt med valutamarknaden. Denna handel öppnar varje dag i Nya Zeeland och går vidare till Sydney sedan till Tokyo och vidare. Finns det banker som är öppna så är valutamarknaden öppen. Ett köp av valuta anges i basvaluta och motvärde, i ett köp av amerikanska dollar USD, är denna basen och motvärdet är då svenska kronor vilken är den valuta som säljs.

Valutahandel

Den som vill utöva handel med valutor kan vända sig till ett av de företag som specifikt sysslar med valutahandel. Seriösa handlare håller ett visst säkerhetskrav som den oinvigde bör studera innan han eller hon ger sig in på denna riskfyllda marknad. Aktiehandlare på nätet erbjuder i samarbete med utländska valutahandelsföretag privatpersoner att bli kunder. Det finns konton där man kan öva utan att satsa pengar, då kan man se ifall valutamarknaden är en gren som passar eller inte.