Hur fungerar egentligen börshandel?

2stock

Människor i allmänhet deltar inte direkt i handel cheap paper writing service på börsen. Denna aktivitet är främst givet de auktoriserade mäklare som på Stockholmsbörsen bedriver handel med aktier. Dessa får order om köp och sälj av kunder som vänt sig till börsens medlemmar. Många privatpersoner nöjer sig med att köpa andelar i fonder och andra är mer aktiva med egen aktieportfölj. De stora aktörerna på börsmarknaden är de företag som driver fonder samt andra större aktiehandlare.

Aktier motsvarar andel av ägande i ett aktiebolag. I mindre företag kan ägarna vara få eller till och med endast en person. Dessa aktier handlas inte med på börsen. Ett större bolag kan upptas att noteras på en börs. I detta fall kan vem som helst köpa de aktier som ges ut till försäljning.

När en dag på börsen börjar inleds den med ett så kallat callförfarande. På detta vis samlas alla order som ligger ute på marknaden för att sätta en öppningskurs för en specifik aktie. Alla aktier genomgår denna fas innan handeln kan börja. Detsamma görs när dagens handel avslutas, även då genomförs ett callförfarande för avslut. Detta sista är av särskild vikt då man fastställer värdering av fonder, gör beräkning av index och värderar portföljer. Under pågående handel kan alla aktörer bjuda på alla uteliggande order. När en aktie handlas får den ett jämviktspris, på morgonen när börsen öppnas blir den öppningscallen och motsvarande vid stängning. Jämviktspriset fastställs efter det pris som flest aktier kan bestämmas till vid callen och då blir priset för köp lägst detta eller lika med jämviktspriset.

Under morgonens öppning genomgås en öppningsfas. Under denna del görs inga köp utan bara order läggs. Det är nu som det hela kalibreras och man kan fastställa detta viktiga jämviktspris. Skapandet av detta tar exakt en halv minut och kallas stabilisering, därefter kan själva callen starta. Ett officiellt pris för aktien fastslås. Nu gäller det att matcha köporder gentemot säljorder för att se om jämviktspriset kan uppnås och ett avslut göras. Om inte ligger ordern kvar.

Stängningsförfarandet är mycket mer komplicerat men med elektronikens hjälp sker även denna mycket smidigt via en funktion som kallas “Saxess”, vilket enkelt förklarat är ett ordersystem med köförfarande. Man kan förenklat säga att där står kunderna i kö för att få se om de kan få det de vill köpa till önskat pris.

En order om att vilja köpa gäller som regel bara under en dag. Det går dock att bestämma om den ska ligga kvar längre dock max trettio dagar. Aktiehandeln är klar att starta efter inledande procedurer cirka 9:07 på morgonen. Stängningen sker cirka 17:30.