Investera i fastigheter

2fasti

De flesta har någon gång varit inblandade i köp eller försäljning av villa eller fritidshus eller lägenhet. En investering i en sådan har andra värden än rena fastighetsspekulationer. Detta senare rör sig som regel om hyreshus eller industri- kontorsfastigheter. Där sker investeringarna på andra grunder än hemmet. Skillnaden är pengarna som kan utvinnas. Satsar man i fastighetsförvärv för avkastningens skull spelar man i en annan liga än i villa och lägenhetskarusellen. Det finns de som tjänat stora pengar i fastighetsbranschen men säkerligen lika många som gått back. Detta är således ingenting att kasta sig in i huvudstupa.

Fastighetsboom

Den stora fastighetsboomen var för ett par tiotal år sedan. Då köptes och såldes stora hus som om de varit av legobitar. En orsak till att det var så lätt för hugade att ge sig in i branschen var att bankerna lånade ut 100% av det noterade värdet. Men det var då och idag ligger motsvarande lånemöjligheter mycket lägre, omkring 65 – 75 %. Detta faktum hindrar inte att det fortfarande är populärt att investera i denna reala tillgång. Sådana som exempelvis skog eller malm är i likhet med fastigheter tillgångar som är beständiga, i viss mån. Men det varnas från flera håll om denna investeringstyp, kanske finns det ett övervärde, det är farhågorna. Som exempel lämnar man hyreshus i Stockholm där det bara blir cirka 1 % i vinst. Med så små avkastningar ter sig den stora investeringen något hasardartad. Ute i landet kan det dock finnas bättre objekt. En annan faktor är hyreslagstiftningen som måste medräknas. Skyldigheter som fastighetsägare kan vara betungande, det är inte som att bara äga aktier eller andra värdepapper.

2talo

Bli fastighetsägare

Den custom academic paper writing service som vill ge sig in i branschen måste nog nöja sig med en enda fastighet till en början i vart fall. Man måste sätta sig in i vad som gäller beträffande skötsel och juridik, hur hyresmarknaden fungerar. Att köpa en fastighet i närheten där man bor om man nu tänkt att sköta den själv är tämligen optimalt. Ett annat råd är att inte köpa via något fastighetsbolag, gör ett privat köp – det är ett gott råd anser förståsigpåare. Fastighetens attraktionskraft som läget till affärer och kommunikationer spelar en viktig roll.

Ett alternativ till att ensam äga en fastighet är att gå med i en klubb för fastigheter eller en fastighetsfond. Försäkringsmäklare kan tipsa om sådana, där sprider man risker och åtagande. Men för dessa måste man kolla upp vad som gäller, alldeles särskilt. Det kan röra sig om stora avgifter eller förvaltningskostnader. Enklast är naturligtvis att köpa aktier i fastighetsbolag om man nu tror på den branschen. Ett tips där är exempelvis Sagax preferensaktier. Detta företag har i dagsläget närmare tvåhundra fastigheter och kursen för preferensaktier pekar svagt uppåt i dagsläget. Men kontrollera för all del alla alternativ inom fastighetsbranschen före köp.