Investera i guld

2gold

Som alla känner till har olika metaller kommit till människans tjänst efter stenåldern. Då kom mänskligheten in i bronsåldern där verktyg kunde framställas ur mineraler, följt av järnåldern. Med guld var det en helt annan sak. Guld användes mycket tidigt i Sverige, för minst 4 000 år sedan, men då främst som smycken. Glimmande guld har fascinerat människan i årtusenden således och när guldet blev en handelsvara kunde man tala om guldfeber. En av de mest omtalade guldruscherna i historien är Klondike i Kanada mot slutet av 1800-talet. Det beräknas att uppemot en miljon människor begav sig dit men att endast en tiondel av dem kom fram. Men för de flesta bara till elände och fattigdom och dessutom värsta vintern på tider.

Guld kräver kunskap

Idag är handeln med guld mycket speciell, den liknar ingen annan bransch och att investera i guld kräver noggranna förstudier och marknadskännedom. Dock är det inte lika lätt till stora förluster som det kan vara med aktier, men vinsterna är även de begränsade. Många anser guld vara en säker investering. Av det guld som framställs blir dock en väldigt stor del till smycken, närmare sjuttio procent. Smycken är i sig inte direkt investeringsobjekt. Bara drygt tio procent av guld som efterfrågas blir till guldinvesteringsmarknaden. Där rör det sig om mynt eller guldtackor i olika vikt och former.

Kort sagt är investeringsguld sådant som på grund av sitt värde antingen lagras, det vill säga behålls i kassa- eller värdeskåp hos investeraren, eller som köps och säljs. På senare år har guldpriset stigit något vilket faktum givetvis lockar till inköp, spekulationer och snabba affärer. Men i stort är guldpriset stabilt, mycket beroende på stadig tillgång och guldreserver. Guld räknas till realtillgång precis som skog eller fastigheter. I Sverige är investeringar i guld eller råvaror inte så vanliga trots okänsligheten för inflation. När det är kristider brukar guldvärdet stiga emedan andra investeringar som exempelvis aktier sjunker. I stort sett den enda nackdelen är den låga avkastningen.

2golg2

Guldtackor och mynt

Guldtackor är den vanligaste formen för investeringsguld och den andra delen är mynt. Där kan äldre guldmynt vara en särskild investering beroende på samlarvärde. Nypräglade guldmynt benämns Bullionmynt och finns i flera olika utföranden men i de flesta fall är de på ett troy once guld som motsvarar cirka trettioett gram. Mynten i sig är tyngre på grund av att guldinnehållet skall vara exakt. Exempel på guldmynt är kanadensiska Maple Leaf, australiensiska Nugget, sydafrikanska Krugerrand och amerikanska Gold Eagle. Variant av guldinnehav är warranter som är ett slags bevis på en viss mängd guld. Dessa utfärdas av banker eller fondkommissioner. Guldaktier motsvarar aktier i företag som utvinner guld, exempelvis svenska Boliden AB.