Så håller du koll på börsen

2how

Att läsa börslistorna är ett bra sätt att kontrollera hur de aktier man investerat i fortskrider. Vissa kontrollerar dagligen, andra nöjer sig med en gång i veckan eller bara då och då. Vanligtvis förekommer inte buy research papers cheap så stora förändringar under kortare tid, undantaget om något speciellt inträffat. Aktiehandeln på börsen handlar mycket om trender och hur utvecklingen på olika börser ser ut. “I Asien är det trögt”, eller “konsumtionssektorn i USA går framåt och påverkar börsen i positiv riktning”. Allt sådant är indikatorer i stort men om man vill titta specifikt på en viss aktie är börslistan ett bra instrument. I första kolumnen hittar vi givetvis bolaget det gäller och vilket aktieslag. Exempelvis står det Electrolux A och på nästa rad Electrolux B. Det gäller således aktieslaget A som har högre röstvärde på bolagsstämman och B som representerar ett lägre röstantal. A-aktien är mer intressant för de som vill utöva inflytande på bolaget i fråga, men kan ha viss betydelse för aktiens värde. I andra kolumnen anges utvecklingen i värde och därefter procentsatsen för aktiens förändring sedan dagen innan.

Köp och sälj

Kolumnerna för “köp” och “sälj” ger vid handen hur mycket köpare som mest är beredda att betala och vad det lägsta begärda priset är. Så kommer priset för den sista affär som aktien gjordes upp till. “Högst” och “lägst” är det belopp som handeln med aktien betingade under dagen, följt av samma siffror för året som helhet. Börsvärdet anger bolagets beräknade börsvärde, det vill säga senaste fastställda kursen gånger antalet aktier. Slutligen P/e talet för “Price/earnings, som anger börskursen som delas med vinst för aktien i fråga. Om talet är högt betyder det att det är en hög värdering gentemot vinsten.

Analys och konsekvenser

Den som handlar med aktier har att beakta vissa viktiga aspekter. Det handlar om analys och konsekvenser. Man måste titta under bolagets grundstenar, försöka utröna vad som har inflytande på företagets egenskaper, vilka förutsättningar bolaget har i rådande konjunktur och hur branschen i den genren ser ut. Lär man sig om fluktueringar och omvälvningar som påverkar börsen kan man bli en spelare att räkna med på börsen.