Säkra investeringar – finns det?

Den stora frågan för de flesta inom finansmarknaden är troligen vilket som

Painless and straightforward Speech Papers at a variety of commonplace subjects for kids along with Learners. Get Dissertation Subject areas throughout Uk and Dissertation creative ideas for the purpose of Toddler buy an essay.

är det säkraste investeringstipset. Men då kan man se ordet “säker” ur två synvinklar. Gäller det beständiga investeringar eller investeringar som säkert ger avkastning. Tron på guld är vanligt förekommande, men att köpa fysiskt guld av en säljare i guldvarubranschen avråder många experter från. Det kan anses att guld är en vara och det är den också, precis som andra råvaror. Hur pass säkert är då aktier? Statsobligationer är i det fallet mycket bättre anser återigen experterna. Men var och en är sin egen lyckas smed och vad man menar med “säker” har inverkan. Snabba cash är inget som existerar för alla och envar, en affär i rätt tid och till rätt pris kan vara det men hur ofta inträffar det? En del aktiehandlare investerar kortsiktigt, köper och säljer med korta mellanrum och den lilla vinst man gör nöjer man sig med. De anser att det sättet är säkert eftersom det fungerat i många år. Men då krävs erfarenhet för att köpa rätt. Köper man fel kan det lätt bli förlust.

För att återkomma till statsobligationer är detta ett mer svåråtkomligt objekt. Lägsta möjliga belopp att investera är nämligen en miljon vad svenska papper beträffar. De flesta småsparare måste därför vända sig till fonder som handlar med dessa. I det fallet måste man se upp med avgifter så att överskott inte äts upp. Den som funderar på valutaaffärer kan börja i Asien med japanska yen, gå vidare till Europa för schweizerfrancen och vidare till den amerikanska dollarn, där ligger de säkraste valutorna.

Återkommande till guldet är det gängse rådet för den guldtörstande att söka sig till certifikat eller andra värdehandlingar inom den branschen. Köp och säljavgifterna för det fysiska guldet kan ligga på fem procent och för en liten handel äter den upp vinsten direkt. Sparkonton med insättningsgaranti ger en avkastning på två till tre procent anses som den allra säkraste investeringen.